Operatörslås

Vi får en hel del mail med frågor om hur ett operatörslås egentligen fungerar och vad det egentligen innebär att en mobiltelefon är operatörslåst. Vi tänkte med denna text ge oss på att försöka förklara det hela på ett enkelt sätt.

En mobiltelefon kräver ett SIM-kort för att kunna gå att ringa, skicka SMS och ta i mot samtal med. Ett SIM-kort är det lilla kort som man sätter i sin mobiltelefon, vanligen under batteriet, men numer oftast i en simkortshållare från sidan.

Ett SIM-kort är egentligen en liten elektronisk krets som programmerats med en mängd detaljer, bla dess telefonnummer, telefon bok och dess s.k. MNC-MCC (Mobile Network Code- Mobile Country Code). MNC-MCC är unikt för varje operatör. Telia har t.ex. MNC-MCC (238-20), Telenor (240-06) osv.

Nu vet vi alltså att varje SIM-kort innehåller unik information och också till vilken operatör och vilket land som SIM-kortet stöder.

Operatörslåst mobiltelefon

En kanske lite överdriven bild för att illustrera ett operatörslås, men faktum är att det nästan är på detta viset om din telefon är operatörslåst.

Vad en operatörslåst telefon gör under uppstarten:

  • Kontrollerar sig själv till vilken MNC-MCC den är operatörslåst och om SIM-kortet i har motsvarande MNC-MCC.
  • Har ditt SIM-kort det så startar telefonen helt upp och du kan börja använda den.
  • Om inte så stoppar telefonen upp och begär en kod för att ta bort dessoperatörslås.

En mobiltelefon är uppbyggd på så vis att upplåsningskoden bara behöver slås in 1 gång, sen är dess operatörslås borta för alltid. Den här koden är den kod ni får av oss när ni köper er unika upplåsningskod.

Det är värt att nämna att varje telefon har sin egen unika upplåsningskod för operatörslåset. Detta hänger ihop med att varje telefon har ett unikt serienummer, s.k. IMEI (International Mobile Equipment Identity). Som vi tidigare skrev så kontrollerar telefonen sig själv till vilket MNC-MCC den är låst. Det finns en del företag som erbjuder s.k. ”upplåsning direkt i butik” eller via postorder. Vi är av åsikten att detta är helt förkastligt eftersom detta innebär ”icke godkända förändringar av telefonens programvara”.

Om man utför sådana här förändringar så kan du bli nekad Garanti och hur kul är det när telefonen kanske kostar 5-8000 kronor? Om man låser upp en operatörslåst telefon via kod så påverkas inte garantin. Koden är exakt densamma som den du kan köpa av operatören efter bindningstidens slut och förändrar inte telefonens programvara på något vis.

Den enda egentliga skillnaden mellan att köpa av oss eller operatören är att ni kan köpa er kod precis när ni vill medan operatören kräver att ni väntar 1-2 år.

Kolla gärna vår FAQ för mer information om operatörslås.OBS: Vissa Samsung koder tar för tillfället upp till 10 dagar efter beställning. Avvisa