Villkor

Vi här på låsaupp.se säljer tjänster, det är viktig att särskilja tjänster från produkter då dessa skiljer sig åt i fråga om reklamationsregler mm. Då du beställer en upplåsningskod av oss så är vårt arbete redan slutfört när denna levereras till dig.

Det är alltså ohållbart för oss att ge någon form av returrätt på en redan levererad upplåsningskod. Dessutom så är varje upplåsningskod unik för den telefon den är uträknad till. Detta betyder att en upplåsningskod endast kan användas till just din telefon.

Baserat på detta så medger vi endast återköp under 2 omständigheter:

  • Koden vi levererat är bevisligen felaktig.
  • Du ångrar ditt köp innan vi hunnit påbörja din kod.

Vi medger inte återköp om:

  • Din telefon är stöldspärrad och inte fungera pga. detta.
  • Din telefon inte är byggd för Svenska marknaden t.ex. en s.k. CDMA telefon.
  • Din telefon är defekt och inte fungerar pga. detta.
  • Du helt enkelt ångrar ditt köp efter vi har börjat arbeta med din kod.

Innan du beställer av oss så säkerställ följande:

  • Du verkligen vill låsa upp din telefon.
  • Din telefon verkligen är låst. (Vi hjälper gärna till med detta).

Det är naturligtvis omöjligt att specificera alla tänkbara scenarion i denna text och ingen situation är den andra lik men vi vill poängtera att vi på låsaupp.se arbetar hårt för att våra kunder ska bli nöjda och se oss som ett självklart val vid ev. framtida upplåsningar så vi försöker alltid lösa ev. tvister till kundens belåtenhet.OBS: Vissa Samsung koder tar för tillfället upp till 10 dagar efter beställning. Avvisa